Default Header Image

Despre

juridic

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul Juridic al Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova își desfășoară activitatea în domeniul atribuit, conform competenței sale, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Departamentului Juridic.

 

În exercitarea activităţii sale, funcţiile de bază ale Departamentului sunt:

 

1. Asigurarea aplicării corecte a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova în cadrul Universității în cazul în care departamentul a fost informat și a fost solicitată consultația salariaților acestei subdiviziuni.

2. Asigurarea activităţii Universităţii prin întocmirea şi redactarea cererilor de chemare în judecată; formularea de întîmpinări sau răspunsuri la acţiunile reclamanţilor, perfectarea tuturor actelor necesare pentru prezentarea în instanţele de judecată şi alte organe ale statului.

3. Reprezentarea intereselor legale ale Universităţii în instanţele de judecată şi alte organe ale statului, precum şi în instituţii, organizaţii şi întreprinderi.

4 Exercitarea atribuţiilor de coordonare asupra textelor actelor interne elaborate de către subdiviziunile Universităţii în ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova doar la actele la care s-a solicitat coordonarea vizată.

5. Conlucrarea cu salariații Departamentului Resurse Umane întru respectarea şi prevenirea încălcării legislaţiei muncii, în cazul în care a fost solicitată o asemenea conlucrare.

6. Acordarea consultaţiilor juridice legate de activitatea de muncă subdiviziunilor Universităţii pentru asigurarea unei bune activităţi.

7. Examinarea, avizarea şi elaborarea documentelor precontractuale, contractuale şi postcontractuale necesare pentru activitatea Universităţii la solicitare și necesitate.

8. Acordarea consultaţiilor juridice salariaților Universităţii pe problemele legate de aplicarea  legislaţiei muncii în cadrul raporturilor de muncă existente cu Universitatea, conform programului stabilit.