contacts

Departamentul Juridic

Blocul didactic central,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,
mun. Chișinău, MD-2004,
Republica Moldova

tatiana.novac@usmf.md
Program de lucru
Luni-Vineri 08:00-18:00
Pauza de masă
12:00-13:00
Șef departament
Tatiana Novac