Personal

 

Departamentul Juridic

Nr.   Nume Funcţia Contacte
1. TATIANA NOVAC șef departament Tel.: 022 205-144, tatiana.novac@usmf.md
2. VADIM JUC jurisconsult-coordonator Tel.: 022 205-240, vadim.juc@usmf.md

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,165, blocul didactic central, etaj II (aripa dreaptă);